phong thuy cho nguoi tuoi quy suu phong thuy cho nguoi tuoi quy suu
9.9102760 Designed by

phong thuy cho nguoi tuoi quy suu


Phong thủy cho khu vệ sinhcaptcha

Goodhope.vn 2013_Kts Nguyễn văn Định

Trong địa lý cổ truyền phong thủy (thoát nước) quan trọng không kém khai môn (mở cửa): nếu phong Thủy sai, cơ cấu bố trí của toàn bộ ngôi nhà sẽ bị bất ổn. Còn tác xí(đặt khu vệ sinh, hầm phân) trong phong thủy được tiền nhân đúc kết theo nguyên tắc “đưa hung gặp hung” để hóa giải hung khí.


1

Xem thêm chủ đề bạn đọc quan tâm hôm nay:

Chủ đề liên quan:

TAGS NGẪU NHIÊN: